Man kunne måske godt differentere lidt på udvalget, så noget fyrværkeri var tilladt for yngre børn, og andet skulle man have en bestemt alder for at måtte købe.

...det var lidt det samme, som da man fjernede al bang-fyrværkeri fra det danske marked.

...hvor mange ulykker er der mon sket med 1-øres, hvorimod det giver meget god mening med sejlgarnsbomber og lignende.